Technieker outsourcing

Vaak bestaat de verkeerde opvatting dat outsourcing een soort interim is. Terwijl interim arbeiders uitzendt met de optie om vast naar de klant te gaan, speelt outsourcing in op het principe van onderaanneming en blijven de techniekers in dienst bij B&A. Outsourcing speelt in op de acute nood die zich voordoet. Het helpt u tijdelijk verder met uw project of laat uw productie optimaal verlopen. 

Voordelen van outsourcing:

 • U werkt met vakbekwame mensen die de juiste opleiding(en) hebben genoten
 • Door het gevoerde gesprek met onze vertegenwoordiger krijgt u de meest geschikte match
 • U bepaalt hoe lang u iemand nodig heeft
 • Bij het einde van de opdracht hoeft u zich geen zorgen te maken omtrent de negatieve gevolgen van het ontslag van de medewerker. B&A zal hem of haar immers snel elders inplannen
 • Bij afwezigheid door ziekte of arbeidsongeval zorgen we voor de gepaste oplossing of vervanging
 • Alle administratieve voorwaarden om een technieker tewerk te stellen, vallen onder de verantwoordelijkheid van B&A

Is werken met outsourcing duur? Helemaal niet, want:

 • U hoeft geen tijd te investeren in het zoeken naar een geschikte kandidaat
 • U betaalt enkel de effectief gepresteerde uren
 • Techniekers komen volledig uitgerust aan met kledij, PBM’s en gereedschappen
 • De kosten verbonden aan ziekte en arbeidsongevallen worden door B&A behandeld
 • Bij het einde van de opdracht heeft u geen kosten verbonden aan een ontslag

Kortom, outsourcing is voor uw probleem een heel praktische en efficiënte oplossing.

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een afspraak.